Post Tagged ‘Idealist’

Kolonialisatie. De schakel in een keten. ‘Kabel’. De lijn in ons bloed?

[Uit Hyves 15 mrt 2009, 12:27]

Ik heb bij Winston Bogarde in de klas gezeten. Ondanks dat heb ik destijds niet echt die affaire in het nederlandse elftal gevolgt in de media. De affaire die vorig jaar (of was t t jaar daarvoor? Ik kijk ruim 2 jaar geen TV meer) nog werd aangevallen met een aflevering van het bekroonde TV programma “Andere tijden” oid. Zogenaamd zouden zwarte spelers het Nederlandse elftal hebben ondermijnd door dwars te gaan liggen.
Aanval mislukt, wat mij betreft; Voor mij werd duidelijk dat Davids werd ‘gepimpt’ door Ajax. Aan het (verkeerde) lijntje gehouden, als het ware. Dat kwam naar boven toen er in kleedkamers over inkomsten werd gesproken, tussen de onderlinge spelers, waarvan velen bij Ajax vandaan kwamen.

Waar ik me wel bewust van werd was de term ‘Kabel’. Jammer dat mijn milieu destijds me geen antwoord kon geven op de achtergrond van de term. De aflevering van ‘Andere tijden’ o.i.d. vermijden het woord, meen ik me te herinneren  Zelfs de Surinamers waar ik mee omging konden me niet veel inzicht geven. Het was mijn broer, die met Surinamers omging met een andere ‘mind state’ dan mijn ‘matties’, die me bevredigende uitleg gaf. FYI Ik en m’n broer beklommen beiden de ladder in de maatschappij in verschillende milieu’s; Ik de wettelijke, hij de vogelvrije…
‘Kabel’ betekende iets als ‘verbond’ of ‘afspraak’, maar dan in het teken van verzet.

Met een beetje inzicht heb je intussen door dat ik eigenwijsheid bezit. Ik ben niet eigenwijs. Don’t get me wrong. Een van mijn lijfspreuken is ‘Mijn waarheid rijkt tot waar realiteit het afbreekt’.
Om de term ‘Kabel’ heb ik een beeld gecreëerd. Associaties gegenereerd.
Bloedlijn bijvoorbeeld.
Of wat denk je van chronologie in geschiedenis? Dat wat geschied en is… zeg maar.
Wat dacht je van deze: ‘Onbevlekt ontvangen’… hebben we het hier over een zuivere bloedlijn?
Ya dig?!?

Maar ook de overbrugging van de Atlantische ocean. Die brug poog ik te maken met onder andre onderstaande film.
Met Obama als Governeur van de VOC(=WIC… zie afgelopen eeuw… ‘zucht’) kolonie genaamd ‘Verenigde staten van Amerika’, is die film simpelweg weer actueel geworden.

De speach op het eind, van Silvinho da Luz, spreekt boekdelen: We dienen op te passen voor politieke spelletjes die ons verdelen. We moeten oppassen voor quasi nieuwigheden en beloofde veranderingen. We moeten oppassen ons niet te laten verdelen, en ieder moet waken over de te bereiken gezamelijke doelen. Te noemen handelsvrijheid, zelfbestuur en autonomie.
Laat de gaten in de initiele nederlandse ondertiteling voor zichzelf spreken… met betrekking tot de mindstate van het VPRO team, maar vooral ook met betrekking tot de factor ‘indoctrinatie’ bij hen die ze hielpen bij die ondertiteling.
Witmang zijn geest reinigen zie ik eerlijk gezegt niet meer als mijn taak.

A luta continua, maar nu om onze geest. ‘Die welt ansicht krieg’ draait op volle toeren.

Nova etapa da luta. (A new stage in the struggle):

Nova etapa da luta (de independencia)

Concentratiecampen, postmoderne slavernij, plundering van vruchtbare grond… etc.etc. Maar vooral de wig tussen KaapVerdianen en het vaste land, die Portugezen plantten staat ons tot op de dag in de weg onze eigen identiteit te vinden. FYI Wij waren de KNIL van portugezen, maar zagen op tijd in wie de vijand was (en is).
Jammer genoeg hebben wij iets over het hoofd gezien of uit het oog verloren: media en beeldvorming.

Heeft niemand van jullie ooit afgevraagt waarom er Braziliaanse soapseries hier in germaans europa werden uitgezonden? Te noemen ‘Sinha mosa’ (a.k.a. Isaura).

[Overigens is de film ook actueel in verband met Guinee-Bissau.
Verleden week is daar de president en de opositieleider vermoord. Hier is het onder het in de media tapijt geveegt, terwijl in de states het onder de noemer ‘war on drugs’ valt en met veel tromgeroffel word verkondigd… inquired minds know: Het is 1 plan: AFRICOM http://www.africom.mil]

JayJBee

Advertenties

Origineel bericht http://www.deweekkrant.nl/artikel/2011/april/12/tussen_a_nursery_schoola_leerlingen

De in Linschoten geboren Tine Sangers en partner Lammert Mulder besloten vier jaar geleden tijdens een vakantie in Gambia, het roer om te gooien. Een jaar later vertrok het stel met niet meer dan elk een volle koffer richting West Afrika. Ze kenden niemand in de voormalige Franse kolonie. Op de vijf hectare land die ze kochten  stond geen huis, zelfs geen schuur waarin ze konden slapen. Met hun blote handen bouwden ze hun eerste onderkomen. De hut was niet meer dan een paar palen met een palmbladeren dak. Tine, oudste dochter van Her­man en Cor Sangers, had een hoge functie in het bankwezen. Net zoals zij, groeide ook Lam­mert op in een dorpje tussen boerderijen en vee. Landbouw en veeteelt intrigeerde de Fries al zijn leven lang. Daar op de zoute klei van de Casamance delta, waar de bevolking leefde zonder enig toekomstperspectief, begon het stel aan de ontwikkeling van een proefboerderij. Met betaalde hulp van ‘locals’ werd een water-put gegraven en van klei met een mal bouwstenen gemaakt. Het begin van een stenen hut met een deur. 500 jonge cashewno­tenbomen geplant en klei werd. De moeder- en baby-sterfte is beduidend gedaald. bewerkt om groenten te kunnen zaaien. In het dorp stonden een nieuwe school- en kraamkliniek leeg toen zij er kwamen, want het geld was op. Tine zorgde voor de afwerking, inrichting en materialen. De schoolkinderen hebben nu schriften en pennen.

“De moeder- en babysterfte is beduidend gedaald.”

Lammert heeft inmiddels een belangrijke rol in de oprichting van het drinkwaterbedrijf in Kataba. Onlangs werd in het dorp naar water geboord. “Het grondwater is nog niet bruikbaar vanwege sanitaire vervuiling”legt Lammert uit. “Logisch want door het ontbreken van sanitaire voorzieningen wordt de bodem al eeuwen lang gebruikt als toilet”. Maar hij blijft optimistisch  “Het watermonster van het tweede monster is onderweg voor onderzoek. We hopen in Kataba 1 snel een watertoren kunnen bouwen”. Door de contacten van de Nederlanders lijkt tevens een elektriciteitsaanslui­ting nabij. Internet en opladen telefoon in naburig dorp. Iedereen in Kataba kent de Hollandse ’Lammerttine’. Delegaties uit diverse werelddelen bezochten de proefboerderij, met als doel om daar te kunnen land bouwen. Een Amerikaan bood een gewas aan, waaruit mogelijk olie kan worden geperst. Het afval daarvan is bruikbaar als dieren voedsel. “Het is ongelofelijk dat wereldwijd enthousiast wordt mee gedacht en geholpen. Tweedehands,maar voor hier functioneel materiaal en zaden worden hierheen verscheept. Het biedt een toekomst voor ruim 900 dorpelingen.

En het gaat maar door http://www.deweekkrant.nl/pages.php?page=1940460Mensage original http://www.deweekkrant.nl/artikel/2011/april/12/tussen_a_nursery_schoola_leerlingen

Mensage original http://www.deweekkrant.nl/artikel/2011/april/12/tussen_a_nursery_schoola_leerlingen

Entre les écolier de «nursery school»

Tina Sanger de Linschoten et son partenaire Lammert Mulder ont décidés il y’a quatre ans lors d’un séjour en Gambie, les tactiques du changement. Un an plus tard, le couple se rend avec une valise chacun pour l’Afrique occidentale.
Elle ne connaissait personne dans l’ancienne colonie française. Sur les cinq hectares qu’ils ont acheté il n’y avait pas une maison, pas même un hangar où ils pouvaient dormir. Avec leurs mains nues, ils ont construit leur première maison. La cabane était seulement construite avec des piquets et un toit en feuilles de palmier. Tine, la fille aînée de Herman et Cor Sanger, était a un poste de direction dans le secteur bancaire. Comme elle Lammert a grandi dans un village entre exploitations agricoles et le bétail. Agriculture de frison il est intrigué par le bétail toute sa vie. Là, sur le delta argileux et salée de la Casamance, où les gens vivaient sans perspectives d’avenir, le couple a commencé à développer une ferme expérimentale. Avec un personnel rémunéré d’habitants, un puits d’eau a était creusés et des briques d’argile fait avec un moule. C’est le début d’une cabane en pierre avec une porte. 500 jeunes arbres de pomme d’acajous ont été planté et l’argile a été transformés pour être en mesure de semer des légumes.

« La mortalité maternelle et infantile a diminué considérablement. »

Dans le village ont été trouvé une nouvelle école et une maternité vides quand ils sont arrivés, parce que l’argent avait disparu. Tine a pris soin de la finition, le design et les matériaux. L’école a maintenant des cahiers et des stylos.
La mortalité maternelle et infantile a diminué considérablement. Lammert a joué un rôle important dans la création de la compagnie des eaux a kataba. Récemment le premier puis a était aménagé dans le village pour l’eau. «car l’eau souterraine n’est pas utilisable à l’échec de contamination sanitaire», explique Lammert hors «Logiquement, le manque d’assainissement, est du a l’utilisation du sol pendant des siècles comme une toilette.” Mais il reste optimiste. “L’échantillon d’eau de la seconde filtre a était prélevé dans le Sous sol pour la recherche. Nous espérons une construction rapide d’un château d’eau a kataba. ” A travers les contacts des Hollandais les habitants de Kataba ont aussi une proximité d’avoir de l’électricité pour l’Internet et pour charger les téléphones du village . Tout le monde connaît les étrangers Hollandais a kataba “Lammert et Tine”. Les délégations de différents continents sont venus explorer la ferme expérimentale, afin de cultivé le terrain. Une offre américaine d’une plante a été faite pour la culture, dont l’huile peut éventuellement être pressé. Les déchets de cette plante sont utilisé comme aliment pour les animaux. «C’est incroyable car le monde entier est réceptif et enthousiaste pour leur venir en aide. Bien vrai que le matériel utilisé est de l’occasion mais fonctionnel et les graines sont expédiées ici. Il offre un avenir à plus de 900 villageois.

Et ca continue… http://www.deweekkrant.nl/pages.php?page=1940460

[Zoekend naar een oude woordspeling tref ik dit aan. Voel je aangesproken naar wens, maar dit was en is nog steeds gericht naar een specifieke doelgroep. Qua woordspeling is het simpelweg een pareltje. Alleen het woord ‘alles’ heb ik nu toegevoegd.]

Jullie hebben haast. Al heb jij het misschien nog niet door.

Je zult deze keer je best moeten doen. Beter als de vorige keer.
Je gaat deze keer je best doen. Je gaat alles geven wat je hebt.
Maar je realiseert je ook dat je dat [alles] enkel kreeg…

Van de bron.

I am
Unit-E
A branch of the tree
I root
Since I was.
In ‘since’ I was
In ‘now’ I am
And I will be
For my will
Is of fate.
I

I fear not your holocausts.
I praise the holy cause.

The word.

JayJBee
“‘Leef’ je leugens zolang ze nog duren”

NAZI NATO

NAZI NATO

Bij het bedenken van de titel bedacht ik ook maar meteen de titel terug te laten komen. Ff peilen welke kant het allemaal op gaat en eventueel het richten van mijn pijlen bijstellen.

“Man up”

Menig maal zag ik het op verschillende ‘sociaal netwerk pagina’s’ voorbij komen. “Verman je”. Ik zou mij niet zijn als ik daar contradicties, invalshoeken of polen in zag. Aan de ene pool vind ik bijvoorbeeld “Verman je; laat de sociale- en maatschappelijke samenleving voor wat het is. Ga voor persoonlijk succes”. Vanuit een andere invalshoek luid de kreet: “Verman je; laat je ego gaan. Je weet toch wat er scheelt EN je hebt vaardigheden die iets kunnen betekenen in het verwezenlijken van lange termijn oplossingen?!?”.

In dat laatste lijk ik te blijven hangen. het past wel bij mijn gebrek aan ego. Kan of durf ik het eigenlijk wel? De vraag gaat op in beide gevallen. ‘Slave mentality‘ of dienstbaar naar mijn al dan niet sociale omgeving? Het weten wat ik kan en niet geeft mij een goed beeld van de beste positie die ik kan innemen in groepsverband. Ik ben die dienaar van mijn omgeving, punt uit. Maar het blijkt ook telkens dat ik in de ‘act de presence’ meestal niet thuis geef. Ik wil niet gezien worden. Ik wil niet dat men weet van mij lijkt het. Ik kan niet acteren, heb mijn hart op mijn tong. Alles wat ik mee heb gemaakt is deel van mij. Het is alsof men alles ziet, zo ervaar ik. En dan die idiote medeleven, zelfs met opponenten in conflicten. Ik lijk Jezus wel. Maar ik begin er wel moe van te worden. Is het verknipte arrogantie? ‘Wraak middels het mogelijk maken of verwezenlijken van mijn misgunners hun dromen’. “Het moet niet gekker worden”. Helaas. Dat werd het menigmaal uiteindelijk wel. Met name met ‘mijn eigen mensen‘. Was dat te weiden aan mijn afwezigheid in de ‘act de presence‘? ‘Under cover on the cover‘. Welk deel van die slogan stoorde mijn ‘klanten‘ het meest?

Heb ik het niet aan mij zelf te danken? Een KRS One verwoorde het ooit best aardig; ‘Zet je je zinnen op een arme gemeenschap, dan zal je arm blijven. Je zal jezelf blijven associëren met arm’. Of iets dergelijks. Ik zie het om me heen en in de spiegel dus uiteindelijk ook. Wat let me ‘doekoe te gaan maken‘? Ik kan daar heel duidelijk over zijn. Maar… waar heeft het me gebracht? Waar heeft het rekenen op sociale cohesie me gebracht. Wat leverde het op? En dan spreek ik niet, nog steeds niet, over het financiële verhaal. Waar kan ik mijn slaafse, dienstbare progressieve, passieve Afrikaans nationalistische, een tikkeltje socialistische ik nog kwijt als het niet eens in het zogenaamde putje van de maatschappij kan. Ik meende juist dat je bij het putje moest wezen om de boel te verstoppen!?!

Uiteindelijk komt het naar het oppervlak als je het ff niet weet: “Je bent zelf verstoppertje aan het spelen, Jay”. Ja. Zelfhaat in je gemeenschap is zo echt dat er argumenten zijn om die de rug te keren. Maar wat zijn de opties? Elke andere optie dan het aanpakken van zelfhaat of het gebrek aan liefde voor zelf is onderdeel van tenminste obstructie van de vooruitgang van je volk. Ja. Naar Afrika. Maar wat je Afrikanen waar je uiteindelijk zelf mee in aanraking komt? ‘Money’s to tight to mention’. En dat is een absolute no no. Je bent zonder geld niet welkom bij armen. Maar het zijn de armen van de armen die het geld voor de rijken bij elkaar schrapen.

Ik heb de plicht er iets mee te doen. Maar wat? Ga ik undercover door en neem ik mijn ervaringen mee mijn graf in? Ik ben de zekerheid dat het goed komt aan het verliezen als ik in een collectieve spiegel kijk. Wij zogenaamde negers, zogenaamde Afrikanen zouden zonder enige weerstand van de wereldbevolking in ovens en gaskamers belanden als bijvoorbeeld een USA in een NAZI natie zou omslaan. Voor zoiets gebeurt (ahum!) zouden we verenigd en georganiseerd moeten zijn. Eigen pers en media is een pure noodzaak.

Hoe ga je dat verwezenlijken als je jezelf niet eens kan, durft of wil presenteren?

“Man up!”

“Imagination is the shadow of creation. Ain’t none if you miss one of both”.

– José Justino Bronze

——————————
Ebon-X plot

Participant ‘party’

Mens
Aarde 2011. Realiteit.
* Terra-ist ~ terrorist
* Hueman ~ Original creation
* Human kind ~ Creation by Hueman
Afrikaanse diaspora is in de Babylonische (spraak) verwarring verzeild geraakt. Ze hebben hun heil bij jongere soortgenoten geparkeerd “human kind”.

Anunaki
3600 zon-jaren geleden vertrokken.
* A-nu-nao-aki ~ we not here
* A-nu-nao-a-ki ~ we have no ki / we have no key
Komen voor het eerst terug in verwachting van het moment. Ze menen in de staat “messy-us” te leven en wachten op / zoeken naar de verlosser.
Ze vertrokken in een poging [het] woord rein te houden. Schoon van Babylonische versprekingen. “Handelingen” van de mensheid leidde tot de vraag naar vertegenWOORDiging van realiteit t.b.v. “boek-houding”. Nebucatnezar/Babylonië staat op het punt zich als centrum van “de wereld’ te ontplooien. “Handelingen” en “oorlog” verworden één en het zelfde namelijk ‘het militaire industriele complex).

Elohim
10.500 jaar geleden vertrokken
* El-o-Him = He or him
Komen WEER terug.
Vorige keer hebben ze van achter de schermen(?) de Anunaki vorm gegeven door het woord weer in te voeren welke gecorrumpeerd bleek. Ze liepen risico met de gecorrumpeerde taal besmet te raken maar meenden in te moeten grijpen. Na terugkomst was “Terra”/de aarde verder heen dan verwacht.
10.500 jaar geleden maakten Elohim mens “naar zijn beeld”. Human kind werd naar Hueman gemaakt. Deze begon zig tegen Hueman te keren na te zijn opgenomen in “de familie”. Om de bloedlijn rein te houden is een deel vertrokken. Ze hielden bij het vorige bezoek (aan hen die later Anunaki werden) de bloedlijn rein, maar onderschatten wat er op dat moment met het woord gaande was. Ongemerkt is hun taal ook gecorrumpeerd/besmet. Men is daar nog niet van bewust.

Jin
Bio-Chemische robots.
Voorgeprogrammeerd om bij bepaalde omstandigheden de aarde aan te vallen en alles wat op mensen lijkt te vernietigen om vervolgens de aarde te herstellen naar originele staat, maar dan zonder mens. “Set” heeft ze gemaakt en ze zo “ingesteld”/geprogrammeerd voor hij begon aan zijn ultieme poging hueman aan zijn kant te krijgen door alle bloedlijnen te “bevlekken” met zijn zaad om zo “het lot” naar zijn hand te keren.
Ook heeft hij “modules” ingebouwd die door hueman en zelfs door human-kind kunnen worden gebruikt om ze aan te roepen voor hulp, ongeacht het doel/oordeelloos.

Figuren uit ‘schriften’:

Serafs
Hemelse wezens die G*ds troon omringen.

Cherubs
Bewakers van Eden

Lucifer
* Set / instelling
* Lucifer / verlichter, illuminatie
* iS-in-t Niet-clue’s / Sint Nicolaus
Is in zijn laatste poging om G*ds zaad te corrumperen opgegaan in de mensheid. 10.500 jaar geleden viel hij “vies-ziek”/fysiek aan met zijn zaad. 3600 jaar geleden viel hij het woord zelf aan wat hem “fat-taal” werd.

Michael
Niet van hueman of G*d te onderscheiden.

Gabriel
Niet van hueman of G*d te onderscheiden.

No copyright needed. I already stole this plot from the universe.

Sub-Loader over Port-Alghero

Één frame uit het Ebon-X project

Twijfel.

Twijfel waar ik over twijfel.

Bloggen. Tegen schenen schoppen of spiegel voorhouden? Geen van beiden. Geen twijfel over mogelijk. Oude stukken verzamelen of overnieuw beginnen? Beiden. Die oldtimer gaat er uit. Dat is toch wel een gelegenheid om af te sluiten met een verhaal, al is het om voor mezelf een plaatje te creeren van die saga. Schrijvend over Zelfhaat zal ik hier en daar personen aan moeten raken. Slachtoffer hoef ik me niet te voelen. Dat werd eergister bevestigd op mijn ‘FaceBook Wall’. Misgunst is de grootste slachtoffers als je je vinger er op zet. Leven in het heden of verleden is geen twijfel over mogelijk. In het heden denk, praat of schrijf je over het verleden en de toekomst. Appeasen, vriendelijk, laf? Da’s een vraag die er niet toe doet. Retrospectie mag in het rijtje ‘doelen’ worden geplaatst. FaceBook is daar te vluchtig voor. Het is lastig terug kijken. Bovendien gaan er geruchten rond dat ze binnenkort geld gaan vragen voor hun ‘service’.

BLACK PENTA GRAMmar. Een gimmick voor rappers, DE bevrijding van de metnale staat van de mensheid, het levende woord G*ds, Satanische woordspelingen en numurologie? Wie zal het ‘zeggen’?

Ebon-X (www.ebon-x.nl). Een film, stripboek, animatie? Hoe zal ik het zeggen?

ZZ4ZP. Wat was dat ook al weer? 😉 Zwitsers Zakmes voor Zwarte Piet. Ben ik de grondslag van dat idee niet aan het ondermijnen met deze formule? En ben ik met deze formule niet een beetje aan karakter-zelf-moord aan het doen? Een portfolio of CV aanvullen met je rode hart op de tong. Hoe dan?!?
Fresku – ‘Twijfel’